Lainnya

Semua Anak Cucu Adam Pernah Berbuat Kesalahan, Sebaik-baik yang Salah Adalah Segera BertaubatSesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Yang pada hari itu anggota badan; tangan, kaki,dan kulit akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka perbuat. Manusia adalah tempat kesalahan dan dosa.
.
Semua anak cucu Adam pernah berbuat kesalahan. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang paling cepat bertaubat.
.
Tolak ukur kebaikan terletak pada pernah atau tidaknya dia berbuat kemaksiatan. Akan tetapi tolak ukur kebaikan adalah segera bertaubat manakala berbuat kemaksiatan, serta tidak terus menerus berada dalam kubangan dosa
.
Segeralah bertaubat, sebelum ajal menjemputmu!
Allah subhanahu wata’ala berfirman (artinya) : “Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan: “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.” dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.” (An-Nisaa’: 17-18)
.
.
.
📝 @yanie_gisselya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel