Lainnya

Apakah Manusia Hidup Di Bumi Karena Salah Adam?


Foto: TheWallpaper.co

Akhwat Muslimah - Banyak yang beranggapan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Adam di surga menyebabkan manusia sekarang ini hidup di bumi.

Syeikh Mutawalli asy-Sya’rawi menjawab bahwa hal (tuduhan) tersebut tidak benar, kita perlu mengurutkan perkara dan kejadiannya sejak pertama dan pemberitahuan Allah kepada para malaikat.

Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (Al-Baqarah: 30)

Khalifah di bumi, bukan di surga! Tugas dan fungsi Adam adalah khalifah bagi segala makhluk di bumi. Allah yang mengatur segala perkara dan kejadian sesuai dengan kehendak-Nya.

Kebanyakan, orang hanya mengingat apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tanpa mengignat bahwa ada yang mengatur kejadian dan semua perkaranya adalah Allah.

BACA JUGA: Benarkah Iblis Dari Golongan Malaikat?

Allah yang menentukan pohon larangan yang bernama khuldi (kekal) dimakan buahnya. Ketika di surga, Adam telah mendapat latihan untuk tidak memperturutkan hawa nafsu dan rayuan setan yang senantiasa memperdaya dan menipu manusia. []

Sumber: Anda Bertanya Islam Menjawab/karya Syeikh Mutawalli Asy-Sya’rawi

(Jalan Sirah)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel