Lainnya

Sebelum Kiamat, Hujan Sangat Lebat

Sebelum Kiamat, Hujan Sangat Lebat

KINI kita merasakan kekeringan yang begitu luar biasa. Tak ada satu tetes pun air hujan yang turun. Matahari begitu terik, dan udara terasa panas. Inilah kehidupan. Sebab, tak selamanya alam semesta akan berlaku baik pada kita, jikalau kita sendiri tak berlaku baik pada alam.

Namun demikian, hal yang terjadi kali ini, akan terjadi kebalikannya di akhir zaman kelak. Di mana hujan yang sangat lebat akan turun sebelum hancurnya dunia ini.


Al-Hafizh Abu Bakar Al-Bazzar menyebutkan dalam Musnadnya, Ishaq bercerita kepada kami, Khalid bercerita kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi hingga langit menurunkan hujan lebat (yang merata), tidak ada rumah-rumah dari tanah (rumah-rumah perkotaan) atau pun rumah-rumah dari bulu (rumah-rumah perkampungan) yang tidak terkena hujan.”

Imam Ahmad berkata, “Muammil bercerita kepada kami, Hammad bercerita kepada kami, Ali bin Zaid bercerita kepada kami, dari Khalid bin Huwairits, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tanda-tanda kiamat laksana manik-manik yang dirangkai pada benang. Lalu benang itu putus sehingga (manik-manik itu) terlepas beriringan satu per satu.” Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis ini. []

Sumber: Bencana dan Peperangan Akhir Zaman Sebagaimana Rasulullah SAW Kabarkan/Karya: Ibnu Katsir/Penerbit: Ummul Qura (Islampos)

Silakan Copy Artikel yang ada di sini, tapi cantumkan sumbernya http://akhwatmuslimahindonesia.blogspot.com/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel