Lainnya

Ingin menjadi sholihah tapi tidak pandai menjaga diri, mudah ''tergoda'' dan ''menggoda''?


Ingin menjadi sholihah tapi tidak pandai menjaga diri, mudah "tergoda" dan "menggoda"?

Hanya Muslimah shalihah yang mampu menjaga kesucian diri, ialah yang menyalakan sinar harapan, dan yang menyimpan keindahan. Rasulullah bersabda, “Dunia adalah perhiasan dan perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita yang shalihah”. (HR. An Nasa’i dan Ahmad)

Ialah shalihah, yang menjadi perhiasan bagi suaminya kelak, yang melahirkan keanggunan pandang, dan yang menyuguhkan pesona keikhlasan. Rasulullah bersabda, “Ada empat kebahagiaan: istri yang shalihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman” (HR. Ahmad)
Dan sungguh ialah Shalihah yang bisa menghujam dunia, ialah yang menjunjung derajat kemuliaan, menggapai Jannah Nya. Rasulullah bersabda, “Ketika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya, maka dia akan masuk surga dari beberapa pintu yang diinginkan.” (HR. Al – Bukhari, Al- Muwaththa’, dan Musnad Imam Ahmad)

Maka akhwat, bersabar dan bersiaplah jika telah datang rindu untuk menikah. Jadilah muslimah yang berbeda, tetap istiqomah menjaga kesucian niat, menjaga kesucian hati dan diri, ketika atuna sudah demikian menjaga kemuliaan dan kehormatan diri, insya Allah kalian kelak akan memetik hasilnya, keindahan akhlak mulia seorang ikhwan, suamimu. Masya Allah (http://akhwatmuslimahindonesia.blogspot.com/)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel